Då det ikkje er plass til alle bileta på side 1, kjem resten her.

 

               nybygg 433-picnik
                                                 Sitjegruppa er snart ferdig.

 

               nybygg 441-picnik
                                                          Pentrybenken tar form.

 

               nybygg 443-picnik
                                   Defrostervarmaren montert i benk under førarsete.

 

               nybygg 446-picnik
                                        2 lag kryssfiner er limt og skrudd fast på dekket.

 

               nybygg 455-picnik
                                            Så var fronten på kahytta på plass.

 

               nybygg 456-picnik
                                                 Ankervinsjen er fellt ned i dekket.

 

               nybygg 460-picnik
                                          Her skal skapet og bordet stå.

 

               nybygg 466-picnik
                                             Så er kahyttaket plastra på innsida.

 

               nybygg 468-picnik
                                        Skotta er kappa og limt på feste for taket.

 

               nybygg 473-picnik
                              Taket er limt og skrudd fast og klar for plastring.

 

               nybygg 476-picnik
                                                      Så er glassfiberen på plass.

 

               nybygg 479-picnik
                                           Har passa til fronten av styrehuset.

 

               nybygg 481-picnik
                                      Eg er snart klar for å lima på mahognyen.

 

               nybygg 487-picnik
                                             Skar hol i hyttesidene og prøvde ein ventil.

 

               nybygg 493-picnik
                                    Teak innvendig front og slik vert resten av overbygget.

 

               nybygg 491-picnik
                                                               Bordet er ferdig.

 

               nybygg 495-picnik
                                                  Fronten i styrehuset er ferdig.

 

               nybygg 513-picnik
                     Taket over styrehuset er støypt. Sparkling og pussing vert gjordt seinare.

 

               nybygg 518-picnik
                                      Her er luka for å koma opp på flybrigden.

 

               nybygg 519-picnik
                                       Taket innvendig med feste for takplatene.

 

               nybygg 520-picnik
                                            Hjørneskapet over pentrybenken.

 

               nybygg 523-picnik
                     Teaken vert limt på innsida av overbygget og gardinbrettet er montert.

 

               nybygg 537-picnik
                              Platene i front styrehus er komen på plass og listene montert.

 

               nybygg 538-picnik
                             Her er instrumentbordet med plass for kartplottaren.

 

               nybygg 542-picnik
                                            Hyttesidene innvendig er ferdig slipte.

 

               nybygg 545-picnik
                                              Taka er malte og takluka montert.

 

               nybygg 547-picnik
                                                             Opp til flybrigden.

 

               nybygg 553-picnik
                                                        Skap under instrumentbordet.

 

               nybygg 554-picnik
                                                         Lakkerte hyttesider.

 

               nybygg 558-picnik
                                                        Stuerom i trappetrinna.

 

               nybygg-picnik
                                                            Trappetrinna på plass.

 

              nybygg 560-picnik
                                                     Dørk ved passasjersete.

 

              nybygg 567-picnik
                                                        Toalettet.

 

              nybygg 570-picnik
                                                Takluka i fremste sovelugaren.

 

              nybygg 574-picnik
                                                          Pentrybenken.

 

              nybygg 578-picnik
                                                    Fotstøtte ved førarstolen.

 

              nybygg 583-picnik
                                         Skai i taket og kasse i fronten for vindusviskarane.

 

              nybygg 584-picnik
                                            Ein vindusviskarmotor er montert.

 

              nybygg 585-picnik
                                                 Søyle for flybrigdetaket.

 

              nybygg 593-picnik
                                      Dørken att køya i fremste sovelugaren.

 

              nybygg 595-picnik
                                                       Dørken i midtkabinen. 

 

              nybygg 596-picnik
                                                        Taklistene på plass.  

 

              nybygg 597picnik
                                               Dørken med luker, i salongen. 

 

              nybygg 598-picnik
                                                      Dørken attmed førarplassen.  

 

              nybygg 612-picnik
                                          Vegg mot plattforma med feste for davitane. 

 

              nybygg 606-picnik
                                                        Baupropellen bak.

 

              nybygg 627-picnik
                                                             Kjøleskapet. 

 

              nybygg 629-picnik
                                                            Tankinstrumenta.

 

              nybygg 635-picnik
                                        Kobelt kontrollhendlar og Sleipner sidepropellar.

 

              nybygg 637-picnik
                                                               Defrosterdysene. 

 

              nybygg 675-picnik
                                                 Det går mot slutten med lakk og maling.

 

              nybygg 678-picnik
                                                     Skottet er beisa og lakka. 

 

              nybygg 679-picnik
                               Toppen på skansekledningen er behandla med Colean.

 

              nybygg 680-picnik
                                                            Båten sett frå sida.

 

              nybygg 683-picnik
                                                Inngangsdøra med låsen på plass.

 

              nybygg 684-picnik
                                               Leider opp til flybrigden. 

 

              nybygg 686-picnik
                                                     Skjerefjøl og skuffe.     

 

              nybygg 687-picnik
                                                       Skuffeseksjonen.

 

              nybygg 688-picnik
                                                           Kroskap med dør.  

 

              nybygg 694-picnik
                                                   Skapet under salongbordet.

 

              nybygg 695-picnik
                                                 Døra inn til midtkabinen.

 

              nybygg 696-picnik
                                             Ventilrista inn til motorrommet.

 

              nybygg 701-picnik
                                              Kassen til vindusviskarane er ferdig.

 

              nybygg 716-picnik
                                              Støyping av flybrigdesidene.

 

              nybygg 722-picnik
                                                         Lysventilen innvendig.

 

              nybygg 743-picnik
                                           Instrumentbordet på flybrigden.

 

              nybygg 747-picnik
                                              Så er det Aikona teaken som vert limt.

 

              nybygg 751-picnik
                                  Framme på bakken. Seinare vert limen slip vekk.

 

              nybygg 755-piknik
                                             Så fekk vi endeleg vinduene frå Ertec.

 

              nybygg 757-picnik
                                              Og slik ser dei ut frå innsida.

 

              nybygg 767-picnik
                                            Dekket langs sida med rekkverk.

 

              nybygg 776-picnik
                                                      Båten er ute i sola.

 

              nybygg 774-picnik
                                            Så ventar ein spennande transportetappe.

 

              nybygg 778-picnik
                                                       Og båten flyt beint.

 

              nybygg 794-picnik
                                                Diesel og vatn må fyllast.

 

              nybygg 815-picnik
                                     Båten er klar for heimreis. Eit byggjeprosjekt er over.