I desember 2010 starta eg arbeidet med bygg nr. 77, ein båt på 11,95 meter x 3,65 meter. Det er ein halvplanade båt der motoren vert ein 320 hk Nogva Nanni.  Kunden har laga skisse på overbygg og innreiding. Vi vil leggja ut ein del bilete, etter kvart som det går framover med bygget. Viss du synest det går seint framover med bygg 77, så har eg andre jobbar som eg må gjera ferdig.

 

bygg 77-picnik
                                                Slik skal båten sjå ut, når den er ferdig.

 innreiding bygg 77
                                                                     Innreiding.

 

                 bygg 77 001-picnik
                                      Denne matrialstabelen skal visst verta til ein båt ?

 

                 bygg 77 002-picnik
                                                          Ein skant er sett samen.

 

                 bygg 77 005-picnik
                                          Alle skantene er ferdige og klar til å setja opp.

 

                 bygg 77 006-picnik
                                                             Båten byrja å ta form.

 

                 bygg 77 009-picnik
                                                       Så er alle skantene på plass.

 

                 bygg 77 015-picnik
                                                                    Stevne vert limt.

 

                 bygg 77 019-picnik
                                                       Kjøl og stevne er montert.

 

                 bygg 77 023-picnik
                                                             Så var det esingane.

 

                 bygg 77 027-picnik
                                     Chine vert limt og den er over 10 meter lang.

 

                 bygg 77 031-picnik
                                                  Nå ser det visst ut som ein båt.

 

                 bygg 77 036-picnik
                                                         Slik vert hekken.

 

                 bygg 77 039-picnik
                                                           Ser ned på båten.

 

                 bygg 77 055-picnik
                                                        Måtte sjå innvendig i skroget.

 

                 bygg 77 056-picnik
                                                    1. lag i botn er furu kryssfiner.

 

                 bygg 77 060-picnik
                               Støttelistene er dekka med plast, før bordleggjing av sidene.

 

                 bygg 77 063-picnik
                                                      Så var det 1. laget på sidene.

 

                 bygg 77 064-picnik
                                                    Nå er eg snart komen til speilet.

 

                 bygg 77 065-picnik
                                                 Nå har bygg 77 fått båtfasong.

 

                 bygg 77 067-picnik
                                                   Innvendig frå midten og bakover.

 

                 bygg 77 068-picnik
                                                               Mot baugen.

 

                 bygg 77 070-picnik
                                                           Så er 1. laget på plass.

 

                 bygg 77 071-picnik
                                               Det er laga plass for propelltunnellen.

 

                 bygg 77 074-picnik
                                                               Modell av kjølen.

 

                 bygg 77 075-picnik
                                                Støyping av tunnell og kjøl har starta.

 

                 bygg 77 077-picnik
                                  Kjølen/tunnellen er ferdig støypt og skal løftast på plass.

 

                 bygg 77 079-picnik
                                              Nå er det ikkje lett å få denne laus.

 

                 bygg 77 083-picnik
                                     Mange skruar og 3 kg epoxy mellom glassfiber og tre.

 

                 bygg 77 084-picnik
                                              Så er eg i gang med 2. laget på skroget.

 

                 bygg 77 086-picnik
                                                                Liming i botn.

 

                 bygg 77 089-picnik
                                                Ferdig på BB side med 2. laget.

 

                 bygg 77 093-picnik
                                                            "Fiskebeinmønster".

 

                 bygg 77 098-picnik
                                                   2. laget på sidene er limt.

 

                 bygg 77 096-picnik
                                                             Lang skuteside.

 

                 bygg 77 103-picnik
                                                    Så er eg i gang med 3. laget.

 

                 bygg 77 104-picnik
                           På overgangen mellom botn og side vert det lagt inn glassduk.

 

                 bygg 77 110-picnik
                                               Her er 3. laget lagt på BB side.

 

                 bygg 77 117-picnik
                                                   Er nå ferdig med 3. laget i botn.

 

                 bygg 77 120-picnik
                                               Her er 3. laget på BB side på plass.

 

                 bygg 77 123-picnik
                        Nå er eg ferdig med 3. laget og det er tid for å tenkja på mahogny.

 

                 bygg 77 125-picnik
                                    Noko av denne mahognystabelen skal verta til yttrehud.

 

                 bygg 77 126-picnik
                                       Her er huda ferdig til lima på skroget, 50 mm. x 6 mm.

 

                 bygg 77 130-picnik
           Må starta med liminga midt på sida, elles vert det trøbbel med matrialene oppe og nede.

 

                 bygg 77 131-picnik
                                 Limer først mot esinga og går seinare ned mot chinen.

 

                 bygg 77 136-picnik
                                        Så er eg ferdig med å lima mahognyen på BB side.

 

                 bygg 77 137-picnik
                                                  Speilet med furu under vannlinja.

 

                 bygg 77 139-picnik
                                                     Det er store flater på skrogsidene.

 

                

                 bygg 77 148-picnik
                                                       Så er det 4. laget i BB side botn.

 

                 bygg 77 149-picnik
                                               Her er eg komen til STB side.

 

                 bygg 77 150-picnik
                                          Det nærmar seg slutten på liming av huda.

 

                 bygg 77 152-picnik
                                                        Nå er eg ferdig med liminga.

 

                 bygg 77 153-picnik
                                                            "Fiskebeinmønster".

 

                 bygg 77 154-picnik
                  Så er det klart for å ta ut stifter i mahongny, fjerna lim og montera steglister mm.

 

                 bygg 77 159-picnik
                                                      Stevne er limt på skroget.

 

                 bygg 77 161-picnik
                                                           Kjølen er på plass.

 

                 bygg 77 162-picnik
                                              Så var det til å tenkja på tunellen.

 

                 bygg 77 164-picnik
                                                  Det er hol tvers gjennom båten.

 

                 bygg 77 165-picnik
                                    Flensen i glassfiber vert limt fast, før plasting.

 

                 bygg 77 167-picnik
                                          Det må slipast litt, før tunellen er ferdig.

 

                 bygg 77 168-picnik
                                       Botnen er ferdigslipt. Snart er det mahognyen sin tur.

 

                 bygg 77 171-picnik
                         Etter ferie og andre jobbar vart det laga steglister og montert dei.

 

                 bygg 77 174-picnik
                                                         Så er listene på plass.

 

                 bygg 77 175-picnik
                                                         Har grovslipt skroget.

 

                 bygg 77 180-picnik
           Har rulla på eit støk med epoxy, for å tetta stifthol og event. småsprikker mellom borda.

 

                 bygg 77 182-picnik
                                                          Så kom motoren, blank og fin.

 

                 bygg 77 184-picnik
                                                   Det er ein 320 hk Nogva Nanni.

 

                 bygg 77 188-picnik
                                                    Botn er slipt og epoxybehandla.

 

                 bygg 77 193-picnik
                                                   Botnen får epoxyprimer, før bunnstoffet.

 

                 bygg 77 194-picnik
                                                             Propelltunnellen.

 

                 bygg 77 199-picnik
                                                     Kjøljern i syrefast stål.

 

                 bygg 77 202-picnik
                          Så er 1. laget med bunnstoff på plass, for å herda i lag med primeren.

 

                 bygg 77 204-picnik
                                                       Så er skroget ferdigslipt.

 

                 bygg 77 209-picnik
                                                        Då var det tid for å snu båten.

 

                 bygg 77 210-picnik
                                                    Her kjem byggjemalane fram.

 

                 bygg 77 211-picnik
                                          Den snur seg litt etter litt.....

 

                 bygg 77 212-picnik
                                                         Det var plass under bjelken.

 

                 bygg 77 216-picnik
                                                Håpar den ikkje ligg slik på sjøen.

 

                 bygg 77 218-picnik
                                                       Nå er det ikkje langt igjen.

 

                 bygg 77 220-picnik
                                         Så har kjølen kontakt med golvet.

 

                 bygg 77 233-picnik
                                          Slik vert den ståande i ein del månader.

 

                 bygg 77 001-1-picnik
                                                           Motorfundament.

 

                 bygg 77 002-1-picnik
                                                                    Sett frå sida.

 

                 bygg 77 003-1-picnik 
                                 Litt av motorfundamentet sett frå framsida.

 

                 bygg 77 004-1-picnik
                                             Epoxy i botn og tunell for baugpropell.

 

                 bygg 77 004-picnik
                                    Så var det nok høgde til å få motoren inn i båten.

 

                 bygg 77 033-picnik
                                           Her er opplagringa for hylsa støypt fast.

 

                 bygg 77 003-picnik
                        Fundamentboltane er festa og motoren klar for setjast fast.

 

                 bygg 77 004-2-picnik
                                                 Hylse og berelager er bolta fast.

 

                 bygg 77 005-2-picnik
                            Klemflens er skrudd til rett moment og motoren er justert.

 

                 bygg 77 006-2-picnik
                          Sidan det er så lang aksling, måtte det monterast berelager.

 

                 bygg 77 007-picnik
                                    Så er motormonteringa ferdig, ein 320 hk Nogva Nanni.

 

                 bygg 77 001-picnik2
                                                   Liming av dørkbjelkar.

 

                 bygg 77 005-picnik2
                                           Bjelkane er klar for montering.

 

                 bygg 77 006-picnik2
                                            Her er rett høgde på dørken.

 

                Bygg_77_004-picnik
                                            Dørkbjelkar i pentry og bad.

 

                CIMG0030-picnik
                                                Dørkbjelkane i akterkabinen.

 

                CIMG0031-picnik
                                                    Bjelkane på framdekket.

 

                CIMG0033-picnik
                                                     Halyard lyddempar.

 

                CIMG0037-picnik
                                              Dørkbjelkane i framkabinen.

 

                CIMG0056-picnik
                                 Alle skotta under dørken er montert, for å stiva av botn.

 

                CIMG0050-picnik
                                                         Kne for bjelkevegar.

 

                CIMG0055-picnik
                                                     Bjelkevegaren er montert.

 

                CIMG0057-picnik
                                               Gjennomgåande boltar i syrefast stål.

 

                CIMG0063-picnik
                                             Bjelkar og bjelkevegar er ferdige.

 

                CIMG0068-picnik
                                       1. laget med kryssfiner på dekket og skanndekket.

 

                CIMG0070-picnik
                 Når kanten oppe på skroget er retta av, ser ein meir korleis springen vert.

 

                CIMG0073-picnik
                                    1. del av hytteside vert prøvd på båten.

 

                CIMG0075-picnik
                                   Det vert ein del måling og prøving, før alt stemmer.

 

                CIMG0079-picnik
                Meir av hyttesiden i litt dårleg lys. Når sidene er ferdige, skal dei takast ned og
                lima mahogny på utsida.

 

                CIMG0083-picnik
                     Litt vanskeleg å sjå korleis overbygget vert, på denne avstanden.

 

                CIMG0102-picnik
                                                 Båten sett frå ein annan vinkel.

 

                CIMG0169-picnik
                                               Mahognyen er limt på hyttesidene.

 

                CIMG0170-picnik
                                        Hyttesida er klar for å løftast på plass.

 

                CIMG0176-picnik
                                    Hyttesidene er limt og skrudd fast til dollbordet.

 

                CIMG0181-picnik
                                         Fronten er montert og fyllt med epoxy.

 

                CIMG0171_2-picnik
                         Dørken i framkabinen er på plass og litt av skotta er festa.

 

                CIMG0178-picnik
                                              Kleskap på STB side.

 

                CIMG0183-picnik
                                            Her er skottet mot framkabinen.

 

                CIMG0184_600x800
                                           Kleskapet med opning mot midtkabinen.

 

          På grunn av systemet til heimesida, er det ikkje plass til fleire bilete her.

        Vi fortset på side: Bygg nr. 77- del 2.