Det vart så mange bilete på kvar side, så eg prøver nå å dele dei på fleire sider.

                CIMG4613 800x600
                                                                          Speilet.

 

                CIMG4615 800x600
                                                                  Då er det klart for å snu skroget.

 

                CIMG4617 800x600
                                                                 Taljer og stropper er sikra.

 

                CIMG4619 800x600
                                                                             Det går greitt.

 

                CIMG4621 800x600
                                              Spennande om det det er plass til skroget under skinna.

 

                CIMG4623 800x600
                                                                         Nå ligg den snart på sida.

 

                CIMG4625 800x600
                                                            Det var plass under bjelken.

 

                CIMG4629 800x600
                                                                     Kjølen nærma seg golvet.

 

                CIMG4635 800x600
                                                                    Klar for å rettast opp.

 

                CIMG4637 800x600
                                                                           Båten står i vater.

 

                CIMG4643 800x600
                                                                Så skal alle skanter og plankar fjernast.

 

                CIMG4644 800x600
                                                                 Det vert god plass i båten.

 

                CIMG4647 800x600
                                                          Har teke ut skantene or båten.

 

                CIMG4645 800x600
                                                                                  God plass.

 

                CIMG4648 800x600
                                                                     Her skal motoren stå.

 

                CIMG4651 800x600
                                                        Framover her vert det bad og køyer.

 

                CIMG4653 800x600
                                                           Tilpassing av motorfundament.

 

                CIMG4657 800x600
                                                                      Ein "tremotor"?

 

                CIMG4660 800x600
                                                          Støypt ferdig overgang mellom kjøl og skrog.

 

                CIMG4661 800x600
                                                                   Skroget er slipt innvendig.

 

                CIMG4662 800x600
                                                                       Botnen er epoxybehandla.

 

                CIMG4663 800x600
                                                                      Toppcoate på kjøl og tunell.

 

                CIMG4665 800x600
                                                         Hol for hylse. Gjenga og skrudd fast frå innsida.

 

                CIMG4673 800x600
                                                                           Frå innsida i kjølen.

 

                CIMG4668 800x600
                                                                          Så var det motoren.

 

                CIMG4669 800x600
                                                                Den heng høgt høgt over golvet.

 

                CIMG4671 800x600
                                                                Motoren står på fundamenta.

 

                CIMG4672 800x600
                   Vil senka den litt, då det er god plass under motoren. Dessutan får akslingen minder stigning.

 

                CIMG4677 800x600
                                                     Motoren er skrudd fast. Pakkboksen vert montert seinarare.

 

                CIMG4680 800x600
                                                                             Nanni 320 hk.

 

                CIMG4690 800x600
                                                                       Motoren vart liten i båten.

 

                CIMG4682 800x600
                                                                           Bjelkane vert limt.

 

                CIMG4691 800x600
                                                                  Bjelkane framme på dekket.

 

                CIMG4693 600x800
                                                                 Kne og bjelkevegar er montert.

 

                CIMG4696 600x800
                                                      1. første laget med kryssfiner på dekket.

 

                CIMG4697 600x800
                                                             Dekket slik ein ser det frå baugen.

 

                CIMG4698 800x600
                                                                  Slik vert sidene på skandekket.

 

                CIMG4699 800x600
                                                                Bjelken som skal vera i front av kahytta.

 

                CIMG4701 800x600
                                                                       Bjelken på plass.

 

                CIMG4702 800x600
                                            Kryssfineren er epoxybehandla på undesida og limt og skrudd fast.

 

                CIMG4704 800x600
                                                                          Slik vert skandekket.

 

                CIMG4706 800x600
                                             Listen som skal halda skottet, mot kjetting- og taurommet.

 

                CIMG4709 800x600
                                                                 Henta eit lass med tankar.

 

                CIMG4710 800x600
                                                        Dieseltanken på veg opp i båten, vekt ca. 260 kg.

 

                CIMG4712 600x800
                                                       Då er dieseltanken komen på plass.

 

                CIMG4716 800x600
                                                       Septiktanken ligg under køya i midtkabinen.

 

                CIMG4713 800x600
                                                               Skott mot kjetting- og taubrunnen.

 

                CIMG4715 800x600
                                         Tau til venstre og kjetting til høgre. Romma skal ha glassfiber.

 

                CIMG4718 800x600
                                                                         Dieseltanken.

 

                CIMG4721 800x600
                                                             Bjelkevegar for dørken i styrehuset.

 

                CIMG4724 800x600
                                                                       Liming av dørkbjelkar.

 

                CIMG4726 800x600
                                                                           Dørkbjelkar.

 

                CIMG4728 800x600
                                                                    Skott mot dieseltanken.

 

                CIMG4729 800x600
                                                            Køyen til midtkabinen kjem over septiktanken.

 

                CIMG4731 800x600
                                                             Skottet mellom tank- og motorrom.

 

                CIMG4734 800x600
                                                                      Bjelkar over motorrom.

 

                CIMG4735 800x600
                                                             Det vert god plass rundt motoren.

 

                CIMG4738 800x600
                                                                   Bjelkar rundt sept.tanken.

 

                CIMG4741 800x600
                                                                       Bjelkar over dieseltanken.

 

                CIMG4744 800x600
                                                                        Litt av køya i midtkabinen.

 

                CIMG4746 800x600
                                                             Bjelkar over "teknisk" rom.

 

                CIMG4748 800x600
                                                                            Vanntankane.

 

                CIMG4750 800x600
                                                                                    Køya.

 

                CIMG4751 800x600
                                                                    Alle dørkbjelkane er på plass.

 

                CIMG4753 800x600
                                                              Plass for trapp ned i akterkabinen.

 

                CIMG4754 800x600
                                                               Dørk over køya i midtkabinen.

 

                CIMG4756 800x600
                                                                            Meir plater.

 

                CIMG4760 800x600
                                                                  Resten av dørken i salongen.

 

                 CIMG4762 800x600
                                                                       Skott mot akterkabinen.

 

                 CIMG4764 600x800
                                                                Opning for stikkøy i akterkabinen.

 

                 CIMG4765 800x600
                                                                                Trappeoppgang.

 

                 CIMG4767 800x600
                                                                      Bjelkar på taket over akterkabin.

 

                 CIMG4770 800x600
                                                                    Så er det badet i akterkabinen.

 

                 CIMG4776 600x800
                                                                             Veggene er på plass.

 

                 CIMG4778 600x800
                                                                         Døra vert i hjørnet.

 

                 CIMG4779 800x600
                              Det kjem ein ny dørk oppå denne, då det skal vera vannbåren varme i golvet.

 

                 CIMG4784 800x600
                                                    Dusjen vert i hjørnet mot midten av båten.

 

                 CIMG4783 800x600
                                                                   Båten vert lang og breid.

 

                 CIMG4786 800x600
                                                        Då vert det ei dobbelkøy på BB side i akterkabinen.

 

                 CIMG4789 800x600
                                                               Sengebotnen på plass.

 

                 CIMG4791 800x600
                                                                       Stueplass under køya.

 

                 CIMG4792 800x600
                                                  Stueplass under stikkøya på STB side.

 

                 CIMG4796 800x600
                                                                   Plass for føtene i stikkøya.

 

                 CIMG4797 800x600
                                                                                  Kleskap.

 

                 CIMG4799 800x600
                                                                                  Stikkøya.

 

                 CIMG4801 800x600
                                                                  Toalettet med styrepanel.

 

                 CIMG4804 800x600
                                                                     Slik vert vaskebenken.

 

                 CIMG4805 800x600
                                                            Det er litt plass mellom toalettet og vasken.

 

                 CIMG4806 800x600
                                                   Rommet unde vask er epoxybehandla og hylle montert.

 

                 CIMG4807 800x600
                                                                        Badet sett frå oppsida.

 

                 CIMG4812 800x600
                                                             Vanntankar og dørkbjelkar framover.

 

                 CIMG4815 800x600
                                                                Bakover mot midtkabinen.

 

                 CIMG4816 800x600
                                                      Limer 3 mm. kryssfiner på innsida av skansekledningen.

 

                 CIMG4819 800x600
                                                                    Fineren er på plass.

 

                 CIMG4822 800x600
                                                                   Den er behandla med epoxy.

 

                 CIMG4824 800x600
                                                         Støyper oppi ankerbrønn med polyester og duk.

 

                 CIMG4826 800x600
                                                                       Toppcoate som dekkar glassfiberen.

 

                 CIMG4828 800x600
                                                 Det vert lagt eit ekstra lag med 4 mm. kryssfiner på skandekket.

 

                 CIMG4831 800x600
                                                 Då er resten av bjelkane lagt over akterkabinen.

 

                 CIMG4833 800x600
                                         Har limt på 4 mm furu kryssfiner og frest eit spor attmed hyttesidene.

 

                 CIMG4835 800x600
                                                                Ved front av overbygget.

 

                 CIMG4838 800x600
                                                           Det er limt ei tynn glassfiberrimse i sporet.

 

                 CIMG4839 800x600
                                                                         Skant til front overbygg.

 

                 CIMG4841 800x600
                                                                  Då har vi starta med overbygget.

 

                 CIMG4842 800x600
                                                                Mal for merking av front i bunn.

 

                 CIMG4845 800x600
                                                                      Divinycell til front kahytt.

 

                 CIMG4847 800x600
                                                                             20 mm. H 80 plater.

 

                 CIMG4849 800x600
                                                         Då er divinycellen på plass og kan slipast.

             

                 CIMG4850 800x600
                                                                      Klar for plasting.

 

                 CIMG4851 800x600
                                                      2 lag med 450 gr. matter og polyester.

 

                 CIMG4854 800x600
                                                                                    Toppcoate.

 

                 CIMG4858 800x600
                                                                   Fronten er limt og skrudd fast.

 

                 CIMG4859 800x600
                                                              Plasting av side, denne er 4,25 lang.

 

                 CIMG4860 800x600
                                                                            Toppcoate.

 

                 CIMG4861 800x600
                                                                      BB side er på plass.

 

                 CIMG4862 800x600
                                                               Klar for å plasta sammen sider og front.

 

                 CIMG4864 800x600
                                                         Då er sider og front plasta sammen.

 

                 CIMG4867 800x600
                                                          Så er det berre for polyesteren å herda.

 

                 CIMG4868 800x600
                                                                 Røyr for slangar og kabel.

 

                 CIMG4869 800x600
                                                             Bakerste skott på toalettet er på plass.

 

                 CIMG4871 800x600
                                                                  Lister for å tre skotta innpå.

 

                 CIMG4872 800x600
                                                                        Dørk på toalettet.

 

                 CIMG4873 800x600
                                                        Styreposisjonen skal vera i kroa attmed skottet.

 

                 CIMG4874 800x600
                                             Fremste skottet i toalettet, med opning fram mot dusjen.

 

                 CIMG4878 600x800
                                                          Skottet ut mot midtgangen er limt fast.

 

                 CIMG4880 600x800
                                                                  Dørk i dusjrommet er montert.

 

                 CIMG4881 800x600
                                                                      Inngang til dusjrommet.

 

                 CIMG4884 800x600
                                                                     Skottet fram mot fremste lugar.

 

                 CIMG4885 800x600
                                                              Skottet mot midtkabinen BB side.

 

                 CIMG4886 800x600
                                                                     Opning inn til køy i midtkabinen.

 

                 CIMG4888 600x800
                                                                         Skott fram til kleskap.

 

                 CIMG4890 800x600
                                                          Kleskapet kjem på denne sida av skottet.

 

                 CIMG4893 800x600
                                                         Kleskap til fremste kabinen kjem framom skottet.

 

                 CIMG4895 800x600
                                                                Kleskapet i framkabinen er på plass.

 

                 CIMG4900 600x800 2
                                                             Dørkbjelkane i midtgangen.

 

                 CIMG4901 600x800 2
                                                                    Då var dørken lagt.

 

                 CIMG4902 800x600
                                                                      Dørk inne i midtkabinen.

 

                 CIMG4904 800x600
                                                                 Då ver det innreiding i fremste kabinen.

 

                 CIMG4905 800x600
                                                                   Her kjem dobbelkøyen.

 

                 CIMG4907 800x600
                                                          Då var det dobbelkøya i fremste kabinen.

 

                 CIMG4912 800x600
                                                                                    Stueplass.

 

                 CIMG4911 800x600
                                                               Innfelling for radiator i bakkant dobbelkøy.

 

                 CIMG4913 800x600
                                                                           Sengebotnen.

 

                 CIMG4915 800x600
                                                     Då er sengebotnane på plass. Dei er delt opp i 4 deler.

 

                 CIMG4918 800x600
                                                                    Inngang til køya i midtkabinen.

 

                 CIMG4920 800x600
                                                         Oversikt over båten, frå akterkabinen.

 

                 CIMG4919 800x600
                                                                          Platting for eine eksospotta.

 

                 CIMG4922 800x600
                                          Kjølevannsinntaket. Alle skroggjennomføringar inkl. kranar er i kompositt.

 

                 CIMG4923 800x600
                                                                              Eksosslangen.

 

                 CIMG4924 800x600
                                                                          Halyard eksospotte.

 

  CIMG4927 800x600
Halyard vannutskiller.


    CIMG4926 800x600
                          Her vert vatn og eksos skild. Kjølevatnet går ut i botnen av skroget og eksosen ut i hekken.

 

   CIMG4935 800x600 
Og slik ser det ut.

 

 

CIMG4930 800x600
Her går den turre eksosen.

 

CIMG4934 800x600
  Sil til bunninntaket.

For å sjå fleire bilete, gå til Bygg nr. 78 - del 3