Her kjem meir bilete til  bygg nr. 78.

 


                                                Kabelkanal fram til baugtruster.

 


                               Dobbel kabelgate fram til styreposisjon frå motorrommet.

 


                                            Kabelkanalane i rommet framom dieseltanken.

 


                                               Heile motorrommet er nå epoxybehandla.

 


                                     Dørken i salongen er nå passa til og epoxybehandla under.

 

CIMG4945 800x600
                           Her vert divinycellen til taket på akterkabinen tilpassa og merkt for skjering.

 

CIMG4947 800x600
                                           Så vert taket plasta på undersida 2 x 450 gr. matter. Her er sideplatene.

 

CIMG4948 800x600
                                                        Her er midtplata, Divinycell H80- 20 mm tykkelse.

 

CIMG4949 800x600
                                              Då er taket limt og skrudd fast til skroget, klar for plasting.

 

CIMG4951 800x600
                                           Taket er plasta og herda, så er det eit sterkt tak gå på.

 

CIMG4952 800x600
                                                                 Alle skotta er retta av.

 

CIMG4954 800x600                                                    
                                           På toppen av skotta er det montert lister, for å festa taket.

 

 CIMG4956 800x600
                                                   Skal ha 2 bjelkar i fremste lugar, for å stiva av taket.

 

CIMG4958 800x600
                                         Då er bjelkane på plass og det er tid for passa til divinycellplater.

 

CIMG4959 800x600
                                                                         Taket vert 4 meter langt.

 

CIMG4961 800x600
                                                                     20 mm. divinycell H80.

 

CIMG4963 800x600
                                             Divinycellen er limt og skrudd fast. Då vert det plasting.

 

CIMG4965 800x600
                                                                         Taket er støypt ferdig.

 

CIMG4967 800x600
                                                                      2 x 450 gr. matte på kvar side.

 

CIMG4969 800x600
                                                     Taket er støypt samen med hyttesidene, på innsida.

 

CIMG4970 800x600
                            Taket og sider vert sparkla og malt litt seinare, nå må resten av overbygget lagast.

 

CIMG4972 800x600
                                               Divinycellplate på resten av overbygget, STB side.

 

CIMG4973 800x600
                                                                                          BB side.

 

CIMG4974 800x600
                                                           Deler til trapper opp på akterdekket.

 

CIMG4975 800x600
                                                   Takluka til fremste sovelugaren, Gebo 62 cm x 62 cm.

 

CIMG4996 800x600
                                                                Innvendig i fremste lugaren.

 

CIMG4978 800x600
                                                       Då var det tilskjering og plasting av BB side.

 

CIMG4979 800x600
                                              Nokre av stolpane er hole innvendig, då det skal gå kabel der.

 

CIMG4980 800x600
                                 Øverste delen av sidene er doble, då det skal vera plass til vinduene.

 

CIMG4984 800x600
                                                                                 Då er innsida støypt.

 

CIMG4985 800x600
                                                     På utsida er det lagt toppcoate.

 

CIMG4989 800x600
                                                                Då er BB side på plass.

 

CIMG4992 800x600
                                                       Det vert berre 2 sidevinduer.

 

CIMG4994 800x600
                                   Båten får 12 mm. tjukke  vinduer frå Hammerglass i Sverige.

 

CIMG5000 800x600
                                                                    STB hytteside er då på plass.

 

CIMG5003 800x600
                                                                     Døra vert på STB side.

 

CIMG5008 800x600
                                          Fronten på styrehuset. Denne buen skal monterast på kahyttaket.

 

CIMG5010 800x600
                                               Denne buen skal monterast oppe under styrehustaket.

 

CIMG5011 800x600
                                                       Dei er limt samen og står nå til herding.

 

CIMG5013 800x600
                                                             Denne fasongen får frontvinduene.

 

CIMG5017 800x600
                                                   Montert fronten og klar for å plasta den fast.

 

CIMG5028 800x600
                                                                                        Då er alt fast.

 

CIMG5029 800x600
                                                        Døropningen inn til styrehuset.

 

CIMG5031 800x600
                                                                            Slik vert fronten.

 

CIMG5032 800x600
                                                             Har malt 1 strøk med toppcoate.

 

CIMG5033 800x600
                                  Seinare vert det sparkling og meir sliping, før huset vert malt.

 

CIMG5034 800x600
                                                      Styrehuset er lenger enn bilete fortel.

 

CIMG5035 800x600
                                                                 Overbygget forsvinn nesten.

 

CIMG5036 800x600
                                                     Det vert store ruter, lengde 1,7 - 1,8 meter.

 

CIMG5037 800x600
                                                                                 Malar til glasa.

 

CIMG5039 800x600
                                                      Malane til frontrutene må ha rette buen.

 

CIMG5040 800x600
                                                     Får god oversikt med denne størrelsen på rutene.

 

CIMG5041 800x600
                                                                Alle vinduene skal limast fast.

 

CIMG5057 800x600
                                                                                     Mal til sideglass.

 

CIMG5054 800x600
                                                                              Slik vert vinduene.

 

CIMG5058 800x600
                                                     Malane til frontvinduene må stivast av i rett fasong.

 

CIMG5060 600x800
                                                           Så var det veggen i bakkant av salongen.

 

CIMG5061 800x600
                                                      Den er nå støypt ferdig innvendig.

 

CIMG5063 800x600
                                                                   Veggen er montert på båten.

 

CIMG5066 800x600
                                                       Kassen i midten er nedgang til akterkabinen.

 

CIMG5068 800x600
                                                                   Veggen er støypt ferdig utvendig.

 

CIMG5069 800x600
                                                                Innvendig er den også støypt fast.

 

CIMG5070 600x800
                                                            Trapp opp på akterkabinen, på BB side.

 

CIMG5071 800x600
                                                     STB side, Trappene er divinycell/glassfiber.

 

CIMG5073 800x600
                                                      Liming av takbjelkar i styrehuset.

 

CIMG5076 800x600
                                                              Montering av bjelkane.

 

CIMG5078 800x600
                                                                        Då er bjelkane på plass.

 

CIMG5079 800x600
                                                    Då håpar vi at taket opp til flybrigden vert sterkt.

 

CIMG5089 800x600
                                                               1. del av taket over styrehuset, klar for plasting.

 

CIMG5090 800x600
                                                    Undersida av taket er plasta, 3 x 450 gr. matte.

 

CIMG5091 600x800
                                                             Taket er klar for å festast på bjelkane.

 

CIMG5092 800x600
                                                                     Då er taket klar for plasting.

 

CIMG5096 800x600
                                                        Slik er det under taket, inne i styrehuset.

 

CIMG5097 800x600
                                                                              Bakover mot akterkabinen.

 

CIMG5098 800x600
                                                         Då er taket ferdigstøypt, ca 13 kvm.

 

CIMG5099 800x600
                                                                    Framkant styrehuset.

 

CIMG5101 800x600
                                                       Flybrigden vert monter etter at båten er ute av verkstaden.

 

CIMG5103 800x600
                                                                   Overgang mellom hytteside og tak er støypt.

 

CIMG5109 600x800
      Overgang mellom dekk og overbygg er støypt samen. Det er tidlegare limt ei glassfiberrimse på dekk.

 

CIMG5111 600x800
                                                                          Her langs hyttesida.

 

CIMG5115 800x600
                                                          Innvendig er tak og side støypt samen.

 

CIMG5102 800x600
                                                                                 Trapp i divinycell.

 

CIMG5117 800x600
                                                             Her er trappa ferdigstøypt og på plass.

 

CIMG5118 800x600
                                                                  Den går opp på flybrigden.

 

CIMG5121 800x600
                                               Så er det sparkling og sliping av overbygg.

 

CIMG5122 800x600
                                                                    Det er store flater å jobba med.

 

CIMG5123 800x600
                                                                       Tak og sider skal sparklast.

 

CIMG5124 800x600
                                                            Bakveggen vert kvit.

 

CIMG5125 800x600
                                                                    Mange kanter å slipa.

 

CIMG5129 800x600
                            Etter litt pause, er det meir arbeid på båten. Har retta toppen av skansekledning.

 

CIMG5130 800x600
                                               På toppen av skansekledningen skal det monterast ein plank.

 

CIMG5131 800x600
                                              Innvendig er skansekledningen slip og skal malast.

 

CIMG5134 800x600
                                                                        Slik vert springen i skroget.

 

CIMG5137 800x600
                                                            Hol for luke i midtkabinen.

 

CIMG5139 800x600
                                                        Så er det ein del jobb med skroget.

 

CIMG5140 800x600
                                                                           Esinglistene er montert.

 

CIMG5142 800x600
                                                                            Esinglistene er pussa.

 

CIMG5144 800x600
                                                           Utløp for vatnet på dekket. 6 stk på kvar side.

 

CIMG5145 800x600
                                                          Utløpet for vatnet kjem over esinglistene.

 

CIMG5146 600x800
                                                   Toppen av skansekledningen er slip og epoxybehandla.

 

CIMG5147 800x600
                                                        Klar for å leggja teakplank oppå rekka.

 

CIMG5154 600x800
                                                                 Då er teakplanken på plass.

 

CIMG5155 600x800
                                                            Teaken er 25 mm. høg og ca 95 mm. brei.

 

CIMG5156 800x600
                                          Då manglar berre proppane og sliping av toppen på rekka.

                                    Bileteserien fortset vidare på side: Bygg nr 78 - del 4