Her er fleire bilete.

 

CIMG5431 800x600
                                  Må montera ein del M16 syrefaste boltar til badeplattforma.

 

CIMG5435 800x600
                          Ein del av innsida vert kledt inn, slik at ein seinare ikkje kjem inn til boltane.

 

CIMG5436 800x600
                                                                   Her skal vinklane festast.

 

CIMG5437 600x800
                                                     Innsida av skoget i bakre toalett er klar til lakking.

 

CIMG5438 600x800
                                                              Plass til tannkosten i skapet ?

 

CIMG5439 800x600
                                                                    Vask med skap under.

 

CIMG5441 600x800
                                                                       Litt av platen i dusjrommet.

 

CIMG5445 800x600
                                                       Fresing av deler til dørene.

 

CIMG5446 600x800
                                                        Måtte berre prøva om delene passar samen.

 

CIMG5449 800x600
                                                                    Liming av dørene.

 

CIMG5452 800x600
                                                                          Klar til pussing.

 

CIMG5453 800x600
                                                                                     Luka er montert.

 

CIMG5454 800x600
                                                                                        Lukehaldar.

 

CIMG5460 800x600
                                                                   Kanal for defrosterluft.

 

CIMG5465 800x600
                                                                           Plate oppå kanalane.

 

CIMG5467 800x600
                                                                      Luke over stuerom.

 

CIMG5468 800x600
                                                                             Ferdig hengsla.

 

CIMG5469 800x600
                                       Så var innreidinga rundt styreposisjonen ferdig. Skal ha mahognyratt.

 

CIMG5471 800x600
                                                           Blir plass til ein del brytarar og instrument.

 

CIMG5472 800x600
                                                                  Innreidinga er lakka 1 strøk.

 

CIMG5473 800x600
                                                                     Lister rundt kanten.

 

CIMG5476 600x800
                                                                   Lakking i bakerste badet.

 

CIMG5484 800x600
                                                                 Skap over kjøkkenbenken.

 

CIMG5486 800x600
                                                                             Og skap på BB side.

 

CIMG5487 800x600 2
                                                             Varmluftrister bak ryggen i salongen.

 

CIMG5490 600x800
                                                                       Det er 4 rister.

 

CIMG5497 800x600
                                                                Luke over TV i salongen.

 

CIMG5495 800x600
                                                  Litt av rista for luft inn til radiatoren i salongen.

 

CIMG5499 800x600
                                                                  Etter at delene er lakka.

 

CIMG5500 800x600
                                                            Kroa i bakkant salong.

 

CIMG5501 800x600
                                                                            Ferdig lista.

 

CIMG5503 800x600
                                           Laminert forsterkning for ankerrulle og pullere. 

 

CIMG5504 800x600
                                                           1. lag kryssfiner er montert.

 

CIMG5506 800x600
                                                             2. lag kryssfiner er limt på plass.

 

CIMG5507 800x600
                                                                   Skore hol for ankerrulle.

 

CIMG5509 800x600
                                                                  Prøvde om ankerrulla passa.

 

CIMG5512 800x600
                                                                          Slik vart den utvendig.

 

CIMG5513 800x600
                                                             Plassering av ventilar i skutesida.

 

CIMG5516 800x600
                                                                  Ventil innvendig i lugar.

 

CIMG5517 800x600
                                                                          Utvendig skrog.

 

CIMG5519 800x600
                                                                       Maling av skansekledningen.

 

CIMG5524 800x600
                                                          10 strøk med Xtrem Coating.

 

CIMG5525 800x600
                                                                    Skansekledningen er ferdig.

 

CIMG5528 800x600
                                                                Finpussen manglar på overbygget.

 

CIMG5531 800x600
                                                               Trappa opp til flybrigden.

 

CIMG5534 800x600
                                                                  Maskering av skroget.

 

CIMG5536 800x600
                                                    Her vert skroget beisa med mahognybeis.

 

CIMG5539 800x600
                                                                           Då er lakkinga i gang.

 

CIMG5542 800x600
                                                                10 strøk med Extrem Coating.

 

CIMG5544 800x600
                                                    Rommet rundt propellakslingen vert isolert.

 

CIMG5543 800x600
                                                             Isolasjon på underside dørk i akterkabinen.

 

CIMG5551 800x600
                                                     Benkekanten i salongen er lista ferdig og lakkert.

 

CIMG5553 800x600
                                                                     Rammer til skapdørene.

 

CIMG5557 800x600
                                                                              Liming av skapdør.

 

CIMG5559 600x800
                                                                             16 skapdører.

 

CIMG5560 600x800
                                                                   Skapdøra er pussa ferdig.

 

CIMG5563 600x800
                                                                 Døra inn til fremst badet.

 

CIMG5567 600x800
                                                                           Døra til bakerste badet.

 

CIMG5568 800x600
                                                               Dørene er klar for lakkering og montering.

 

CIMG5569 600x800
                                                              Lakking av baksida av skapdørene.

 

CIMG5572 800x600
                                                               Lakking av dørene i fremste delen av båten.

 

CIMG5575 600x800
                                                                        Døra inn til badet i akterkabinen.

 

CIMG5574 600x800
                                                            Døra og trappa frå akterkabinen.

 

CIMG5576 600x800
                                                                    Ned til akterkabinen, frå salongen.

 

CIMG5577 800x600
                                                                     Skapdører i fremste kabinen.

 

CIMG5578 600x800
                                                                                           Kleskap.

 

CIMG5580 800x600
                                                                           Skap over pentrybenken.

 

CIMG5582 600x800
                                                              Skap på badet i akterkabinen.

 

CIMG5583 600x800
                                                                          Under vasken.

 

CIMG5586 600x800
                                                                               Skuffeseksjonen.

 

CIMG5587 600x800
                                                                                 Skjærefjøl.

 

CIMG5590 600x800
                                                                                    Skuffe.

 

CIMG5592 800x600
                                                                  Takbjelkane har fått 3 strøk lakk.

 

CIMG5596 800x600
                                                              Rammeverket til fotkvilar ved førarsete.

 

CIMG5607 800x600
                                                              Skuffer og skapdører er lakka.

 

CIMG5608 800x600
                                                                                        Ved førarplassen.

 

CIMG5609 800x600
                                                                    Skore hol for ventilar.

 

CIMG5612 800x600
                                                                             Ventilar i overbygget- - - -

 

CIMG5613 800x600
                                                                          og akterkabinen.

 

CIMG5616 800x600
                                                                           På toalettet i akterkabinen.

 

CIMG5621 800x600
                                                                Skrogventilar i fremste kabinen.

 

CIMG5624 800x600
                                                                            Slik vart det på utsida.

Fortsett vidare på bygg nr 78 - del 6