kopi av lunsj p bjelland 006-picnik
                                                          Husa på Bjelland.

 

Hausten 2006 var eg til Bjelland og henta ein 100 år gammal robåt , som skulle reparerast. Det vart starten på bort i mot 2 års arbeid på denne garden. Det er i alt 11 hus på Bjelland. Eg vil etter kvart fortelja litt frå den tida . Arbeidet mitt vart avslutta hausten 2008.

    

 

               ny tid p bjelland 217-picnik
                                 Her er robåten som vart årsak til alt arbeid på Bjelland.