Hønsehuset er det siste huset på Bjelland, som vart bygd om. Dette huset må nok ha vore flytta fleire gonger, sist i slutten av 1950-talet. Ein trur nok at hønsehuset har vore bustadhus, når det var nytt. Frå å vera eit hus som geitene og hønsa har vore i, skal det nå verta ein stad for kokkene. I hønsehuset vert det 2 rom, hellelagd gang og eit opphalds/soverom med 2 senger. På taket måtte vi bruka resten av dei utsorterte hellene, som var igjen etter løebygget. Hønsehuset vart ferdig i oktober 2008.
Her er nokre bilete frå arbeidet.
 
               ny tid p bjelland 812-picnik
                                             Slik såg huset ut før eg byrja arbeidet.
 
               hnsehuset 005-picnik
                                                Taket og sperra måtte fjernast.
 
               hnsehuset 013-picnik
                                                  Bjørnerygg og nye sperr.
 
               hnsehuset 020-picnik
                                                   Sutaket er komen på plass.
 
               hnsehuset 026-picnik
                                                             Blå takpapp.
 
               hnsehuset 034-picnik
                                          Tillbygget var så dårleg at eg måtte fjerna det.
 
               hnsehuset 059-picnik
                                                  Ny grunnmur måtte støypast.
 
               hnsehuset 063-picnik
                                                                   Tilbygget tar form.
 
               hnsehuset 070-picnik
                                                             Nesten tett hus.
 
               hnsehuset 077-picnik
                                                                 Bordkledning.
 
               hnsehuset 107-picnik
                                                               Heller på tilbygget.
 
               hnsehuset 111-picnik
                                                   Her måtte vi bruka resten av hellene.
 
               hnsehuset 120-picnik
                                                           Hellene er på plass.
 
               hnsehuset 121-picnik
                                                         Vinduene er "heimelaga".
 
               hnsehuset 178-picnik
                                                       Utedøra sett frå innsida.
 
               hnsehuset 181-picnik
                                                             Små vindu i huset.
 
               hnsehuset 182-picnik
                                                                     Vindu mot sør.
 
               hnsehuset 189-picnik
                                                             Straum må ein ha.
 
               hnsehuset 191-picnik
                                                              Ut til gangen.
 
               ny tid p bjelland 1024-picnik
                                                 Så var hønsehuset ferdig.
 
Dette var den siste "storjobben" min på Bjelland. Seinare kom senger og anna innreiding inn i huset.
Eg hadde jobb bortimot 2 år på garden, og synest det var ei veldig kjekk tid. Du kan sjå fleire bilete her.