Første sida til bygg 77 er full. Derfor vert del 2. Her viser eg meir om innreidingsarbeidet.

 

               CIMG0185_800x600
                                       Dette kleskapet hører til i framkabinen.

 

               CIMG0186_800x600
                                                        Dørken i framkabinen.

 

               CIMG0188_800x600
                                                      Køyene tar form.

 

               CIMG0190_800x600
                                         Så kan eg skjera til platene på toppen av køene.

 

               CIMG0193_800x600
                                                Der drillen står kjem det eit skap.

 

               CIMG0196_800x600
                                             Så er sengebotnen ferdig.

 

               CIMG0198_800x600
                                                         Slik vert køyene.

 

               CIMG0204_700x525
                                                        Hyller i skapet framme.

 

               CIMG0211_800x600
                                           Slik vert skapet, før dørene kjem på plass.

 

               CIMG0209_800x600
                                  Her kjem skottet framom sitjegruppe og stikkøy.

 

              
               CIMG0213_800x600
                           Her kjenm trapp frå gang framom sitjegruppe.

 

               CIMG0212_800x600
                                   Liten benk, der ein kan sitja for å ta på sokkane.

 

               CIMG0216_800x600
                                                         Dørkbjelkar i midkabinen.

 

               CIMG0217_800x600
                                                              Dørken.

 

               CIMG0218_800x600
                                                       Skottet mot stikkøya.

 

               CIMG0223_800x600
                                              Nokre av dørkbjelkane i sitjegruppa.

 

               CIMG0226_800x600
                                                       Teakbjelkar til benkene.

 

               CIMG0228_800x600
                                                     Litt av benken i sitjegruppa.

 

               CIMG0229_800x600
                                                   Benken sett frå stikkøya.

 

               CIMG0234_800x600
                                             Så kan eg innreida vidare .

 

               CIMG0237_800x600
                                             Fleire deler på sitjegruppa er montert.

 

               CIMG0241_800x600
                                         Her er det laga plass for vaskemaskin.

 

               CIMG0242_800x600
                                              Her er bakerste del av sitjegruppa.

 

               CIMG0245_800x600
                                                Halyard eksospotte og eksosslangen.

 

               CIMG0248_800x600
                                               Sleipner baupropell.

 

               CIMG0250_800x600
                                                     Så kom dieseltanken.

 

               CIMG0251_800x600
                                                             Nokre av tankane.

 

               CIMG0253_800x600
                                               Dieseltanken på 500 liter er på plass.

 

               CIMG0256_800x600
                                                 Septik og gråvannstanken.

 

               CIMG0259_800x600
                                            Stuerom ved enden av stikkøya.

 

               CIMG0261_800x600
                               Det er laga plass for trappa frå midtgangen og opp i salongen.

 

               CIMG0265_800x600
                                                       Kleskap i midtgangen.

 

               CIMG0266_800x600
                                                    Kleskapet og trappeoppgangen.

 

               CIMG0271_800x600
                                        Her vert skapfronten testa om den passar.

 

               CIMG0274_800x600
                                            Nokre av skotta i skapet er montert.

 

               CIMG0278_800x600
                                         Bakerste skottet og dørken i badet.

 

              
               CIMG0279_800x600
                                         Så er alle skotta i badet på plass.

 

               CIMG0281_800x600
                                                          Skapet er montert.

 

               CIMG0283_800x600
                                       Midtkabinen, sett frå toppen av båten.

 

               CIMG0284_800x600
                                                          Bakover mot akterkabinen.

 

               CIMG0285_800x600
                                                    Skottet mot akterkabinen.

 

               CIMG0287_800x600
                                                         Her kjem kjøkkenavdelingen.

 

               CIMG0288_800x600
                                                    Inngang til badet.

 

               CIMG0289_800x600
                                                           Det vert mange skott.

               CIMG0290_800x600
                                                Døropning frå akterkabinen.

 

               CIMG0293_800x600
                                            Dørken er lagt og her kjem pentrybenken.

 

               CIMG0295_800x600
                                             Her vert det plass for steikeovn.

 

             CIMG0297_800x600
                                        Fremste del av pentry med plass for kjøleskap.

 

             CIMG0296_800x600_800x600
                                  Så er alle frontane og skotta i pentrybenken montert.

 

             CIMG0299_800x600
                                                Benk med skuffeseksjon og hyller.

 

             CIMG0303_800x600
                                                       Rom for vaskemiddel.

 

             CIMG0300_800x600
                                               Plass for komfyr og hyller.

 

             CIMG0302_800x600
                                                 Her skal kjøleskapet stå.

 

             CIMG0301_800x600
                                                             Oppvaskbenken.

 

             CIMG0307_800x600
                                                       Skap i midtkabinen.

 

             CIMG0310_800x600
                        Nå har eg laga plass for vaskemaskin og tørketrommel.

 

             CIMG0311_800x600
                                                Vaskebenken på badet tar form.

 

             CIMG0313_800x600
                                          Benkeplate, skuffer og dører manglar.

 

             CIMG0315_800x600
                                        Så skal det vera skap mot skrogsida.

 

             CIMG0316_800x600
                                                  Fronten er montert.

 

             CIMG0317_800x600
                                                    Hyller og lister.

 

             CIMG0318_800x600
                                                    Skyvedører i skapet.

 

             CIMG0319_800x600
                                               Skapdørene er lukka.

 

             CIMG0320_800x600
                                   Opning inn til stikkøya, sett frå sitjegruppa.

 

             CIMG0322_800x600
                                          Inngang til stikkøya frå midtgangen.

 

             CIMG0325_800x600
                                       Badet slik ein ser det frå sitjegruppa.

 

             CIMG0328_800x600
                                                            Eno komfyr.

 

             CIMG0330_800x600
                                                Kleskapet med hyller i midtkabinen.

 

             CIMG0331_800x600
                                               Skapet i framkabinen.

 

             CIMG0333_800x600
                                            Benken i framkant av salongen.

 

             CIMG0335_800x600
                    Taket i midtkabinen skal dekkast med kvite plater, Her er eit felt ferdig.

 

             CIMG0337_800x600
                                            Nytt skott over motoren.

 

             CIMG0342_800x600
            På grunn av jobb med andre båtar, har det blitt lite med nye bilete på denne sida.
            Her har eg pakka ut toalettet, for å sjå korleis det passar.

      

             CIMG0343_800x600
                        Det skal skjerast hol inn i skapet, for å kopla til slangar og straum.

 

             CIMG0345_800x600
                                  Så skal det lagast motorkasse/benk for skuffer.

 

             CIMG0348_800x600
                                     Her manglar det skuffer og benkeplate.

 

             CIMG0347_800x600
                                                  Motorkassen sett frå sida.

 

             CIMG0350_800x600
                                      Her på STB side skal lufta til motoren koma inn.

 

             CIMG0355 800x600
                       Trappeoppgang til sitjegruppa. Straumagregatet skal stå innom trappa.

 

             CIMG0357 800x600
                                        Trapp opp til sitjegruppa, får pentrydelen.

 

             CIMG0362_800x600
                                         Trapp opp frå midkabinen til sitjegruppa.

 

             CIMG0367_800x600
                          Her er luftekanalen inn til motoren, på STB side.

 

             CIMG0368_800x600
                         Under trappa opp til sitjegruppa, skal straumaggregatet stå.

 

             CIMG0372_800x600
                          Luftekanalen til motoren, på BB side, før den vert dekka.

 

             CIMG0374_800x600                                                            Fortsatt jobb med andre båtar, men nå er luftekanalen er tett.

 

             CIMG0375_600x800
                                 Kunden ynskjer dør inn til midtkabinen.

 

             CIMG0377_800x600
                                       Meir stuerom i midtkabinen.

 

             CIMG0378_800x600
                                På denne benken kan ein sitja og ta på seg sokkane.

 

             CIMG0379_800x600
                                       Taket over hovudenden i midtkabinen.

 

             CIMG0380_800x600
                                                Taket i fotenden i midtkabinen.

 

             CIMG0381_800x600
                                            Skore av og retta toppen av skotta.

 

             CIMG0382_800x600
                     På toppen er det limt fast ei kryssfinerrimse, som skal limast til taket.

 

             CIMG0383_800x600
                                 Divinycellplater 20 mm H60 er lagt opp for merking.

 

             CIMG0384_800x600
                         Her er takplatene skore til og lagt opp på mal, for rett bue.

 

             CIMG0386_800x600
                                               Undersida er plasta ferdig.

 

             CIMG0387_800x600
                                             Det er brukt 2 x 450 gr. glassfibermatte.

 

             CIMG0389_800x600
                                      Taket er lagt på plass og klar for plasting.

 

             CIMG0391_800x600
                                 Det er limt og skrudd fast mot skott og hyttesider.

 

             CIMG0393_800x600
                                                     Taket er plasta ferdig.

 

             CIMG0394_800x600
                                                           Sett frå baugen.

 

             CIMG0397_800x600
                                                   Frå ein annan vinkel.

 

            
             CIMG0398_800x600
                                                Så er det fronten på overbygget.

 

             CIMG0401_800x600
                                                  Frontplatene er montert.

 

             CIMG0404_800x600
                                                                Sett frå baugen.

 

             CIMG0408_800x600
                                                   Mahognyen er tilpassa.

 

             CIMG0409_800x600
                                                               Og limt fast.

 

             CIMG0410_800x600
                                                     Overbygget sett frå sida.

 

             CIMG0414 800x600
                                             Hyttesida akterkabinen vert skore til.

 

             CIMG0415 800x600
                                                            Mahognyen er limt.

 

             CIMG0449 800x600
             Etter mange andre jobbar har eg starta opp med arbeidet igjen, på bygg 77. Her
             er dørkbjelkane i akterkabinen lagt på plass.

 

             CIMG0451 800x600
             Dørken i akterkabinen. Bjelkane og underside av dørkplatene vert epoxybehandla.

 

             CIMG0453 800x600
                            Listene viser kor dobbelkøya skal stå, 2 x 1,5 meter.

 

             CIMG0455 800x600
                                                       Dobbelkøyen tar form.

 

             CIMG0456 800x600
                                                   Køya sett frå ein annan  vinkel.

 

             CIMG0459 800x600
                                               Bjelkar og kant for madrassbotn.

 

             CIMG0460 800x600
                                      Til venstre for senga er det merkt opp for kleskap.

 

             CIMG0462 800x600
                                                  Kleskapet frammom senga.

 

             CIMG0463 800x600
                                                Lite kleskap bak senga.

 

             CIMG0465 800x600
                                    Det vert også skap og hylle mellom desse skapa.

 

             CIMG0470 800x600
                                                      Her er skapet på plass.

 

             CIMG0473 800x600
                                        Skapa på STB side, sett frå ein annan vinkel.

 

             CIMG0472 800x600
                                                 Fremste skapet på BB side.

 

             CIMG0474 800x600
                                                 Skottet mot skapet til ankervinsjen.

 

             CIMG0475 800x600
                                           Kjettingkassen i botn av skapet.

 

             CIMG0477 800x600
                                     Kjettingkassen er plasta og drenering er montert.

 

             CIMG0480 800x600
                                Skuffesekjson frammom skapet til ankervinsjen.

 

             CIMG0481 800x600
                                               Mellom skapa vert det ein sitjebenk.

 

             CIMG0483 800x600
                                  Slik vert sitjebenken. Nå vert det lett å få sokkane på føtene.

 

             CIMG0484 800x600
                               I pentrybenken er det laga plass for skjærefjøl.

 

             CIMG0488 800x600
            Under dobbelkøya er det montert 2 vanntankar, tilsamen 450 liter. Kanskje det er vannseng.

 

             CIMG0489 800x600
                                        Benkeplate over motorrommet.

 

             CIMG0490 800x600
                                                    Benkeplate i "marmor" på badet.

 

             CIMG0492 800x600
                                                          Rundt komfyren.

 

             CIMG0493 800x600
                                                       Vask og blandebatteri.

 

             CIMG0495 800x600
                                                Slik ser det ut under vasken.

 

             CIMG0496 800x600
                                              Det vert skap i bakkant av benken.

 

             CIMG0498 800x600
                                             Skapet over kjøkkenbenken er på plass.

 

             CIMG0499 800x600
                                  Sette varmtvannsberedaren ombord, vert montert seinare.

 

             CIMG0501 800x600
            Monterte ryggplatene i sitjegruppa. Kanalen i bakkant av benken går opp til styreposisjonen.

 

             CIMG0502 800x600
                                                   Toppen av skapa i salongen.

 

             CIMG0503 800x600
                                                   Fremste delen av sitjegruppa.

 

             CIMG0504 800x600
                                                     Benken i akterkabinen.

 

             CIMG0505 800x600
                                                                   Dobbelkøya.

 

             CIMG0507 800x600
                                                  Vask og blandebatteri på badet.

 

             CIMG0510 800x600
                                                     Lagde fall mot sluken i dusjen.

 

             CIMG0511 800x600
                                            Her skal trustaren i hekken skal vera her.

 

             CIMG0512 800x600
                                               Og motoren kjem inn under dobbelkøya.

 

             CIMG0513 800x600
                                              Her er det merkt, for utskjering i botnen.

 

             CIMG0515 800x600
                                                 Nå er det hol i skroget.

 

             CIMG0516 800x600
                                             Kanten på luka er skore på 45 grader.

 

             CIMG0517 800x600
                  Luka og kanten er belagt med epoxy og duk. Det er plast mellom delene,
                  slik at ein får laus luka.

 

             CIMG0518 800x600
                                                    Trustaren sett frå sida.

 

             CIMG0520 800x600
                                                   Under plata ligg propellen.

 

             CIMG0522 800x600
                                                Slik er trustaren, når den er i bruk.

 

             CIMG0525 800x600
                                                 Trustar slik der er i kvilestilling.

 

             CIMG0526 800x600
                                                      Sidepower er ferdig montert.

 

             CIMG0527 800x600
                                            Og motoren kjem inn i dobbelkøya.

 

             CIMG0528 800x600
                                        Listene i taket, for feste til takplatene.

 

             CIMG0531 800x600
                                           Det er plass til straumkablane mellom listene.

 

             CIMG0532 800x600
                                      Så starta eg med montering av veggen, bak i båten.

 

             CIMG0535 800x600
                                                    Hol for luke, rømmingsveg.

 

             CIMG0536 800x600
                                                     2 vinduer må det også vera.

 

             CIMG0540 800x600
                                                       Hekken, sett frå utsida.

 

             CIMG0549 800x600
                                             Bjelkar for å forsterka taket over akterkabinen.

 

             CIMG0552 800x600
                                           Her er straumaggregatet, eit Fischer Panda.

 

             CIMG0556 800x600
                                                Eine bjelken går over byssa.

 

             CIMG0557 800x600
                                      Dei er laminert i furu og det er limt 4 mm teak utanpå.

 

Resten av bileta vert lagt ut på: Bygg nr. 77 - del 3.