Nå startar eg med eit nytt båtprosjekt. Det vert ein båt på 38' (11,95 meter x 3,85 meter). Skrog i mahogny og overbygg i divinycell. Det vert ein lukka båt med skansekledning, akterkabin og flybrigde. Motor 320 hk Nogva Nanni. Har ikkje teikning av heile båten, men legg ut skisse på skroget. Det vert lagt ut bilete under byggjeperioden.

                CIMG4321 800x600
                                                                    Teikning av skroget.

 

                 CIMG4309 800x600
                                                                  Så kom furumatrialene.

                 CIMG4310 800x600
                                                                    Bra matrialhaug.

                 CIMG4324 800x600
                                                     Matrialene er komen inn på verkstaden.


                 CIMG4325 600x800
                                          Klar for å fresa fasong i skanten. Fresemalen i brun kryssfiner.


                 CIMG4326 800x600
                                                                        Her vert skanten frest.


                 CIMG4336 800x600
                                                                           Ferdig skant.


                 CIMG4338 800x600
                                               Her er 12 skantar ferdige og det er 3 som manglar.


                 CIMG4339 800x600
                                                                     Her er alle skantene.


                 CIMG4340 800x600
                                                Litt av ramma som båten kviler på, under byggjing.                 CIMG4341 800x600
                                                                       Skant nr. 15, ved speilet.

 

                 CIMG4342 800x600
                                                                                      Skant nr 9.

 
                 CIMG4343 800x600
                                                                             Båten tar form.

 

                 CIMG4344 800x600
                                                                 12 skanter på plass.

 

                 CIMG4346 800x600
                                                               Så er alle på plass.

 

                 CIMG4349 800x600
                                                                 Det er ikkje noko tett båt endå.

 

                 CIMG4350 800x600
                                                    Då må eg justera skantene og setja dei fast.

 

                 CIMG4354 800x600
                                                                    Liming av stevne.

 

                 CIMG4359 800x600
                                                                 Her er kjølen under arbeid.

 

                 CIMG4359 800x600
                                                                 Liming av BB motorfundament.

 

                 CIMG4361 800x600
                                                           Begge motorfundament er limt.

 

                 CIMG4363 800x600
                                                                 Tilpassing av kjøl og stevne.

 

                 CIMG4364 800x600
                                                                      Kjøl og stevne er på plass.

 

                 CIMG4366 800x600
                                                                Liming av BB chine.

 

                 CIMG4370 800x600
                                                             Det vert brukt bortimot 50 tvinger.

 

                 CIMG4371 800x600
                                                          BB chine er ferdig høvla og klar for montering.

 

                 CIMG4374 600x800
                                                                Chinen er ca 11.4 meter lang.

 

                 CIMG4373 800x600
                                                                                STB chine.

 

                 CIMG4375 800x600
                                                                    BB esing vert limt.

 

                 CIMG4376 800x600
                                                                         Resten av esinga.

 

                 CIMG4378 800x600
                                                                                 STB esing.

 

                 CIMG4379 800x600
                                                                       Motorfundamentet.

 

                 CIMG4382 800x600
                                                                      Liming av BB bjelkevegar.

 

                 CIMG4384 800x600
                                        Bjelkevegaren er over 12 meter lang, derfor må den limast i 2 deler.

 

                 CIMG4387 800x600
                                                          Nå ser vi kor høg skansekledningen vert.

 

                 CIMG4390 800x600
                                                                     Topp esing akterkabinen.

 

                 CIMG4393 800x600
                                                              Liming av langsgåande forsterkning i botn.

 

                 CIMG4394 800x600
                                                        Liming av nederste forsterkning STB side.

 

                 CIMG4395 800x600
                                                                                BB side.

 

                 CIMG4396 800x600
                                                        Alle forsterkningane er nå limde og klar for montering.

 

                 CIMG4399 800x600
                                                      Langsgåande forsterkningar er nå komen på plass.

 

                 CIMG4397 800x600
                                                             Bjelkane på speilet under liming.

 

                 CIMG4401 600x800
                                                           Ein del av bjelkane er montert på speilet.

 

                 CIMG4402 800x600
                                                                  Forsterkningane i botn.

 

                 CIMG4403 600x800
                                                                       Heile ramma er nå ferdig.

 

                 CIMG4409 600x800
                                                                1. lag med kryssfiner på speilet.

 

                 CIMG4407 800x600
                                                                   Innvendig speil.

 

                 CIMG4410 800x600 
                                                                         Klar for å kle botnen.

 

                 CIMG4411 800x600
                                                               Så er vi i gang med botnen.

 

                 CIMG4412 800x600
                                                         Nokre 9 mm. kryssfinerplater på plass.

 

                 CIMG4414 800x600
                                                                     Har passert midten av båten.

 

                 CIMG4415 800x600
                                                                          Innvendig.

 

                 CIMG4416 800x600
                                                                 Nå ser ein litt av fasongen på botnen.

 

                 CIMG4417 800x600
                                                                             Så kan limen herda.

 

                 CIMG4419 800x600
                                                            Ferdig med platene i botn, på eine sida.

 

                 CIMG4420 800x600
                                                                   Ferdig med kryssfiner i botnen.

 

                 CIMG4423 800x600
                                                         Resten mot baugen ved kledt med bord.

 

                 CIMG4425 800x600
                                                                            1. lag er ferdig.

 

                 CIMG4429 800x600
                                               Klar for å kle sidene. Dei 3 lektene skal fjernast etter byggjing.

 

                 CIMG4430 800x600
                                                                           Så er eg i gang.

 

                 CIMG4431 800x600
                                                                      Dette er 1. lag BB side.

 

                 CIMG4435 800x600
                                                                                     Baugen.

 

                 CIMG4437 800x600
                                                       Så var eg ferdig med 1. lag BB side.

 

                 CIMG4440 800x600
                                                                              Innvendig.

 

                 CIMG4442 800x600
                                                                       Klar for STB side.

 

                 CIMG4443 800x600
                                                            Så var eg ferdig med 1. laget på sidene.

 

                 CIMG4445 800x600
                                                        Har skore hol for propelltunnellen.

 

                 CIMG4446 800x600
                                                                 Ser litt av motorfundamentet i kanten.

 

                 CIMG4448 800x600
                                                             "Forskalinga" til tunnellen er på plass.

 

                 CIMG4450 800x600
                                                                    Modellen til kjølen.

 

                 CIMG4451 800x600
                                                                             Slik vert den.

 

                 CIMG4454 800x600
                                                         Så skal kjøl og tunnell dekkast med plasttape.

 

                 CIMG4456 800x600
                                                                Støyping av glassfiber.

 

                 CIMG4457 800x600
                                                               Då er det klart for å ta laus kjølen.

 

                 CIMG4459 800x600
                                                 Nå skal det leggjast på ein del lag med glassfiber innvendig.

 

                 CIMG4460 800x600
                                                      Det vert ein del kilo med polyester og duk.

 

                 CIMG4461 800x600
                                                           Då er kjølen ferdig støypt og slipt.

 

                 CIMG4464 800x600
                                                          Kjølen er blitt tung, så eg må bruke talje.

 

                 CIMG4465 800x600
                                                                     Då er kjølen på plass.

 

                 CIMG4466 800x600
                                                                 Den er limt fast til skroget.

 

                 CIMG4467 800x600
                                                    Og skrudd fast i forsterking innvendig, med syrefaste skruar.

 

                 CIMG4468 800x600
                                                                        Så er vi i gang med 2. laget.

 

                 CIMG4469 800x600
                                                                        Limar først BB side.

 

                 CIMG4470 800x600
                                                                 Liming på botnen.

 

                 CIMG4472 800x600
                                                           Er snart komen bak til kjølen.

 

                 CIMG4475 600x800
                                                              Matrialer til botn STB side.

 

                 CIMG4478 800x600
                                                                      2. lag på botnen er ferdig.

 

                 CIMG4480 800x600
                                                                         Her ser ein linjene i botnen.

 

                 CIMG4481 800x600
                                                                       Fiskebeinmønster.

 

                 CIMG4482 800x600
                                                                                      Kjølen.

 

                 CIMG4485 800x600
                                                           Så er det 2 laget på BB side.

 

                 CIMG4486 800x600
                                                                             Kryssliming.

 

                 CIMG4488 800x600
                                                              2. lag på begge sidene er på plass.

 

                 CIMG4489 800x600
                                                       Då er eg i gang med 3. lag på sidene.

 

                 CIMG4490 800x600
                                                                Dette laget står loddrett.

 

                 CIMG4491 800x600
                                                                        Linjer ved baugen.

 

                 CIMG4492 800x600
                                                              3. lag på BB side.

 

                CIMG4493 800x600
                                                     Det vert mange nesten like bilete, her 3. lag STB side.

 

                CIMG4495 800x600
                                                                  Ferdig med 3. lag STB side.

 

                CIMG4496 800x600
                                                              Så er det 3. laget BB side i botnen.

 

                CIMG4497 800x600
                                                                  Båten vert tyngre for kvar dag.

 

                CIMG4499 800x600
                                                      Då vert 3. laget limt inn på den flate glassfiberdelen.

 

                CIMG4500 800x600
                                                         Her ser ein forskjellen på sidene.

 

                CIMG4502 800x600
                                                            Ferdig med 3. lag på botnene BB side.

 

                CIMG4503 800x600
                                                         Klar for å leggja 3. lag botn STB side.

 

                CIMG4504 800x600
                                                                3. laget i botnen STB side.

 

                CIMG4509 800x600
                                                                  Ferdig med 3. laget.

 

                CIMG4506 800x600
                                            Så er eg i gang med 1. laget utanpå kryssfineren på speilet.

 

                CIMG4508 800x600
                                                                           1. laget er ferdig.

 

                CIMG4511 600x800
                                                                         2. laget på speil.

 

                CIMG4514 800x600
                                                                     Siste laget er på plass.

 

                CIMG4516 800x600
                                                   Skroget er slipt og retta, slik at siste laget vert limt på båten.

 

                CIMG4517 800x600
                                                     Toppen av skansekledninga er i furu og vert mala.

 

                CIMG4519 800x600
                                                                                Langs sida.

 

                CIMG4521 800x600
                                                                        Då er BB side på plass.

 

                CIMG4523 800x600
                                                                           Store flater.

 

                CIMG4524 800x600
                                                                    Så er det STB side.

 

                CIMG4525 800x600
                                                           Det går ein del stifter og lim.

 

                CIMG4527 600x800
                                              På overgangen mellom speil pg skrogside vert det lim ein glassduk.

 

                CIMG4531 800x600
                                                                   STB side er limt ferdig.

 

                CIMG4534 800x600
                                                                  Er visst lik på begge sider.

 

                CIMG4532 800x600
                                                                  Er byrja med borda i botnen.

 

                CIMG4533 800x600
                                                         Har passa til nokre bord, før dei vert limt fast.

 

                CIMG4537 800x600
                                                                    Siste laget på botnen BB side.

 

                CIMG4538 800x600
                                                              Då er det berre å lima STB side.

 

                CIMG4540 800x600
                                                            Då er vi i gang med STB side.

 

                CIMG4541 800x600
                                                                  Fedig med liming av skroget.

 

                CIMG4542 800x600
                                                            Det vert ein del lim som skal slipast vekk.

                Det vert snart meir bilete. Har jobba med ein annan båt. På bygg 78 har eg teke ut fleire tusen
                stifter på ytterlaget. Det er ikkje godt å ta biltete av den jobben.

 

                CIMG4555 800x600
                                                           Har lagt toppcoate på kjøl/tunnellen.

 

                CIMG4556 800x600
                                                                Klar for å laga resten av kjølen.

 

                CIMG4558 600x800
                                                                      Klar til å montera kjølen.

 

                CIMG4566-1 800x600
                                                                      Kjølen er limt fast.

 

                CIMG4567-1 800x600
                                                          Med gjennomgåande boltar i syrefast stål.

 

                CIMG4561 800x600
                                                          Så er baugen høvla ned, for å lima på stevne.

 

                CIMG4563 800x600
                                                                              Stevne er limt fast.

 

                CIMG4564 600x800
                                                                      Då er det klart for sliping.

 

                CIMG4568 800x600
                                                                  Har skore hol for tunnellen framme.

 

                CIMG4570 800x600
                                                   Frest inn skroget og skrudd og limt fast glassfiberkrage.

 

                CIMG4572 800x600
                                                  Lister på underkant chinen, for å lyfta skroget under fart.

 

                CIMG4573 800x600
                                                              Tvers gjennom skroget.

 

                CIMG4576 800x600
                                                  Listene i botnen er på plass og skroget grovslipt.

 

                CIMG4587 800x600
                                                             Lagt på 1 lag epoxy ----------------

 

                CIMG4588 800x600
                                                                        både på sider og botn.

 

                CIMG4589 800x600
                                                                    Epoxyen skal tetta stifthol.

 

                CIMG4590 800x600
                                                    Etterpå vert epoxyen slipast vekk og skroget vert slett.

 

                CIMG4592 800x600
                                                                              Botnen skal primast.

 

                CIMG4593 800x600
                                                               Det må setjast av vannlinje før priming.

 

                CIMG4608 800x600
                                                                         Skroget er prima.

 

                CIMG4610 800x600
                                                             Mahognysidene er slipte.

 

                CIMG4611 800x600
                                                               Skansekledningen vert slipt seinare.

                                 Bildeserien fortset på Bygg nr 78 - del 2, som er undermeny under Bygg nr 78.